Werkwijze

Ons eerste gesprek is een kennismaking en introductie. Samen kijken we naar de wensen, mogelijkheden en aanpak.

Dit is altijd vrijblijvend, kosteloos en zonder verplichtingen. 

Voorstel

Vooraf bepalen we het aantal sessies, tussenpozen, totale doorloop tijd en locatie. Zowel fysiek als online is een optie. Ook kunnen we samen bijvoorbeeld buiten wandelen als je in de bollenstreek woonachtig bent.  

Investering

Voor mijn tijdsinvestering in jou vraag ik 60 EUR per uur.

Vergoeding

Een vergoeding is eventueel mogelijk via jouw werkgever, zorgverzekeraar (coulance verklaring), UWV (re-integratie) of Belastingdienst (eigen ondernemers). 

Geheimhouding

Ik houd mij aan het beroepsgeheim. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat houdt in dat ik zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niemand gegevens verstrek over de gesprekken die ik met je voer en er aan niemand iets over vertel.

In het geval ik met een collega coach wil overleggen om te sparren voor een andere blik, doe ik dit volledig anoniem en zal ook die collega zich houden aan de geheimhouding. 

 

Kennen we elkaar persoonlijk? Ik ben goed in staat om wat ik van je weet buiten coaching en wat je me vertelt in coaching gesprekken uit elkaar te houden. Ik zal nooit wat je me in coaching vertelt, doorvertellen aan gemeenschappelijke vrienden of kennissen. Als ik met je aan het praten ben als coach ga ik in de `coaching-modus’ , waarin ik erop gericht ben om je te helpen en naar je te luisteren, op een analytische manier. Die modus heb ik niet aan als ik niet aan het werk ben en daardoor ben ik in staat om ook met cliënten persoonlijk te blijven afspreken. Die twee dingen zitten elkaar niet in de weg.

Privacy

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Wanneer je een contactformulier invult, een aankoop verricht of een andere aanvraag doet voor één van mijn diensten, wordt aan jou gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het maken van offertes en facturen en het afhandelen van de betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) mijn diensten.

 

Flow(er) coaching heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website voldoet aan de normale standaarden en Flow(er) coaching maakt gebruik van cookies met een melding hiervan. Mijn computer is beveiligd met een virusscanner en firewall.